Pisanie prac dyplomowych i konieczność podziału dokumentu na sekcje

Ponieważ pisanie prac często wymaga zmiany wyglądu stron czy poszczególnych części dokumentu, warto wiedzieć, jak tego dokonać. Wszystkich zmian tego typu można dokonać na karcie Układ strony. W rubryce Ustawienia strony znajduje się opcja znaki podziału, która umożliwia zaznaczenie konkretnych sekcji oraz ich modyfikację, na przykład ustawiania marginesów.

Dzięki takim narzędziom wydzielanie czy tworzenie sekcji jest o wiele łatwiejsze, zarówno w trakcie tworzenia dokumentu jak też w stosunku do już napisanej pracy. W obrębie wydzielonych sekcji można modyfikować bardzo wiele rzeczy, jak na przykład marginesy, nagłówki czy stopki lub orientacje strony czy nawet sposób ich numerowania. Wiele tych czynności wykonuje się jednym kliknięciem podczas pisania pracy.

Konieczność stosowania sekcji w dokumencie wynika bardzo często z nałożonych przez uczelnie zasad. Wtedy pisanie prac różnego rodzaju musi się odbywać dokładnie w taki sposób, jak jest to opisane w wytycznych, inaczej bowiem praca może nie zostać przyjęta. Warto wcześniej zapoznać się z wymogami tego typu gdyż stosowanie takich opcji podczas pisania jest łatwiejsze, niż przerabianie całego dokumentu.