Pisanie pracy dyplomowej powinno zakończyć się bibliografią

W czasie pisania pracy naukowej za każdym razem jesteśmy zobowiązani do umieszczenia na jej końcu, spisu źródeł wiedzy, z których korzystaliśmy. Bez właściwej bibliografii nasza praca dyplomowa może zostać nawet uznana za nieważną. Dlatego też warto postarać się przy jej tworzeniu.

W bibliografii mają znaleźć się nie tylko książki i wydania, z których korzystaliśmy ale także źródła wykorzystanych w pracy cytatów oraz opinii, które zostały przytoczone. Kiedy w napisanej pracy dyplomowej nie brakuje takich środków to trzeba przyznać, że sporządzenie bibliografii może okazać się dość kłopotliwe.

Na szczęście edytor tekstu Word, który wykorzystujemy zazwyczaj do tworzenia takich prac, daje nam możliwość sporządzenia bibliografii bardzo łatwo i w krótkim czasie. Wystarczy, że skorzystamy z odpowiedniej jego funkcji.

Edytor tekstu Word pozwala nam na stworzenie podęcznej bazy odwołań dla konkretnego dokumentu, a później wystarczy już tylko jedno kliknięcie myszki, aby przywołać odpowiednie źródło.

Aby sporządzić bibliografię musimy wybrać zakładkę Odwołania. Tam obecny jest przycisk Cytaty i bibliografia. Następnie musimy wybrać format Zarządzaj źródłami. Przyciskając go będziemy musieli po chwili wybrać źródła, które będą miały znaleźć się w ostatecznej bibliografii. W wyświetlonym oknie Menadżer Źródeł musimy wybrać kolejne pozycje i wybieramy opcję Kopiuj. Takie działanie musimy powtórzyć ze wszystkimi pozycjami, które uznaliśmy, za źródła naszej wiedzy.

Automatyczne utworzenie bibliografii w czasie jakim jest pisanie prac dyplomowych może okazać się niezwykle pomocne. Dlatego też na jej wykorzystanie decyduje się zdecydowanie większa ilość ich twórców. Dzięki temu mogą oni skupić się na pisaniu pracy, a nie estetycznych obróbkach tekstu.