Pisanie prac oraz liczne w nich poprawki.

Pisanie prac licencjackich bądź magisterskich ma to do siebie że praktycznie nigdy nie jest wykonane od razu idealnie często są nanoszone różne poprawki w tekście, przez promotora. Wysyłane są wówczas internetowo do konkretnego studenta aby naniósł on poprawki do tej pracy. Poprawki w konkretnej pracy muszą być zawsze zawarte, aby praca była nieskazitelna i nie miała żadnych błędów tak aby można było ją bronić bez niczego, i nie martwić się że praca będzie miała błędy retoryczne.

Podczas pisania prac magisterskich często korzystamy z funkcji edycji tam bowiem możemy, wejść w opcje zmiany i wówczas rejestrować zmiany, potrzebne nam do tego aby praca była odpowiednio napisana, jak również pokazać zmiany. Jednak funkcję pokaż zmiany możemy wyłączyć kiedy nam się to podoba. Pisanie prac i ich poprawki są dla studenta bardzo ważne. Studenci mogą również korzystać z opcji znajdź i wówczas są znajdowane błędy oraz różnego rodzaju poprawki jakie oferuje nam edytor tekstowy.

Kolejną opcją w edycji do nanoszenia poprawek w pracy jest zamień. Czyli zamienianie konkretnych słów bądź wyrazów na prawidłowe wyrazy, bardzo potrzebne. Zamienianie takich wyrazów jest bardzo proste i bardzo potrzebne.