Czy przy pisaniu pracy można dowolnie wybrać czcionkę?

Standardowe sporządzania pracy zaliczeniowej

Rozpoczynając pisanie pracy czy to zaliczeniowej, licencjackiej czy magisterskiej, każdy autor zastanawia się jakiej czcionki powinien użyć do jej napisania. O ile w przypadku pisania pracy zaliczeniowej zwykle nie ma jakichś specjalnych wymagań co do rodzaju czcionki, o tyle w przypadku prac dyplomowych zwykle każda uczelnia ma swoje wymagania co do rodzaju i wielkości czcionki.

Połączone czasami powszechności

Najczęściej spotykaną i najbardziej powszechną czcionką stosowaną przy pisaniu prac i w pismach oficjalnych jest Times New Roman, w rozmiarze 12. Wiąże się to z czasami powszechności maszyn do pisania, które miały podobną czcionkę, mniej więcej takiej wielkości, a strona maszynopisu miała ok. 1800 znaków i jeszcze do tej pory taka wielkość strony jest używana przy rozliczeniach np. za tłumaczenia.

Dodatkową zaletą stosowania takiej czcionki jest fakt, że czcionka ta jest powszechna, a więc tekst napisany taką czcionką na każdym komputerze będzie wyglądał tak samo. Natomiast w przypadku mniej znanych czcionek może zdarzyć się, że dany komputer takiej czcionki nie posiada i wówczas tekst może być zupełnie nieczytelny.

Owak największe będę tytuły rozdziałków

Pisanie prac wymaga również stosowania polskich liter oraz zmian wielkości czcionki w przypadku tytułów rozdziałów czy podrozdziałów. W ten sposób, poprzez odpowiednie stopniowanie wielkości czcionki, sugeruje się rangę poszczególnych elementów pracy. I tak największe będę tytuły rozdziałów, a najmniejsze przypisy.

Szeryfy, posiadały wspomagać czytanie

Na koniec warto dodać, że o ile czcionka Times New Roman jest bardzo popularna w przypadku pism oficjalnych i prac magisterskich, o tyle zupełnie nie sprawdza się w przypadku Internetu, gdzie zwykle stosowane są czcionki prostsze i bez szeryfów. Szeryfy, które miały wspomagać czytanie tekstów drukowanych i dobrze się w tej roli sprawdzały, kompletnie nie sprawdzają się na ekranach komputerów, gdyż powodują nieczytelność i zacieranie się obrazu.