Ogólne zasady korzystania z strony

Ogólne zasady korzystania z strony. Różnice sprzętowe, programy przeglądarek, utrudnienia.

Warunki

Używanie strony możliwe jest tylko za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Prawidłowe użytkowanie może być różne w stosunku do indywidualnych konfiguracji sprzętowych i ustawień software użytkownika lub dostawcy łącza internetowego.

Administrator uczyni wszystko żeby portal działał w sposób ciągły, niemniej dostępność www? może być ograniczona lub Serwis może być niedostępny na okres wykonywania czynności w rodzaju

  • zmian portalu lub jego elementów
  • przeglądów,
  • konserwacji,
  • napraw,
  • poprawek,