Czy przy pisaniu pracy można dowolnie wybrać czcionkę?

Pisanie prac odbywa się zwykle według ściśle określonych reguł. Ich istnienie obejmuje również wymogi co do wyboru rodzaju i rozmiaru czcionki.

Czcionka jaka wybrać

Rozpoczynając pisanie pracy czy to zaliczeniowej, licencjackiej czy magisterskiej, każdy autor zastanawia się jakiej czcionki powinien użyć do jej napisania. O ile w przypadku pisania pracy zaliczeniowej zwykle nie ma jakichś specjalnych wymagań co do rodzaju czcionki, o tyle w przypadku prac dyplomowych zwykle każda uczelnia ma swoje wymagania co do rodzaju i wielkości czcionki.

Najczęściej spotykaną i najbardziej powszechną czcionką stosowaną przy pisaniu prac i w pismach oficjalnych jest Times New Roman, w rozmiarze 12. Wiąże się to z czasami powszechności maszyn do pisania, które miały podobną czcionkę, mniej więcej takiej wielkości, a strona maszynopisu miała ok. 1800 znaków i jeszcze do tej pory taka wielkość strony jest używana przy rozliczeniach np. za tłumaczenia.

Dodatkową zaletą stosowania takiej czcionki jest fakt, że czcionka ta jest powszechna, a więc tekst napisany taką czcionką na każdym komputerze będzie wyglądał tak samo. Natomiast w przypadku mniej znanych czcionek może zdarzyć się, że dany komputer takiej czcionki nie posiada i wówczas tekst może być zupełnie nieczytelny.

Pisanie prac wymaga również stosowania polskich liter oraz zmian wielkości czcionki w przypadku tytułów rozdziałów czy podrozdziałów. W ten sposób, poprzez odpowiednie stopniowanie wielkości czcionki, sugeruje się rangę poszczególnych elementów pracy. I tak największe będę tytuły rozdziałów, a najmniejsze przypisy.

Na koniec warto dodać, że o ile czcionka Times New Roman jest bardzo popularna w przypadku pism oficjalnych i prac magisterskich, o tyle zupełnie nie sprawdza się w przypadku Internetu, gdzie zwykle stosowane są czcionki prostsze i bez szeryfów. Szeryfy, które miały wspomagać czytanie tekstów drukowanych i dobrze się w tej roli sprawdzały, kompletnie nie sprawdzają się na ekranach komputerów, gdyż powodują nieczytelność i zacieranie się obrazu.