Polityka prywatności

Polityka prywatności - prezentujemy w tym miejscu informacje które dane osobowe są przez ten serwis zapisywane i jak są wykorzystywane.

Obowiązująca polityka prywatności

  1. Polityka prywatności - dokument publikowany na stronie www w celu zapoznania użytkowników o tym, które dane osobowe są o nich przez ten serwis utrwalane i na jakich zasadach są używane. Polityka Nadzoru Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnionych przez odbiorców w związku z korzystaniem z serwisów udostępnianych domenie: klubtenisa.pl.
  2. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych: Imię, Nazwisko, Telefon kontaktowy, Adres poczty elektronicznej (e-mail). Udostępnienie danych jest dobrowolne lecz nieodzowne celem realizacji Zamówienia.
  3. Oglądanie kontentu Serwisu nie wymaga udostępniania przez Osobę korzystającą Danych Osobowych. Zamawianie Usług może wiązać się z obowiązkiem podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Informacji Osobowych może uniemożliwić korzystanie z Obsługi. Wyznaczoną osobą do administracji danych jest właściciel witryny klubtenisa.pl.
  4. Każdy Gość ma możliwość weryfikacji, poprawiania a ponadto skasowania swoich informacji osobowych. Przemian w zakresie swoich informacji osobowych można dokonać przysyłając właściwe oświadczenie na adres serwisu. Administrator klubtenisa.pl zapewnia Użytkownikowi usunięcie jego Danych Osobowych ze Zbioru Informacji na wniosek Użytkownika, oprócz tego w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Serwis zastrzega sobie uprawnienie do odmowy usunięcia wiadomości Klienta, jeżeli ich nieusunięcie jest konieczne w celu realizacji roszczeń czy gdy zmuszają do tego przepisy ustawowe. Użytkownik Serwisu może zawsze skontaktować się z Administratorem dla uzyskania informacji o tym, czy oraz w jaki sposób Administrator używa czy też planuje wykorzystywać jego Dane Osobowe. Użytkownik witryny klubtenisa.pl może i zwrócić się do Administratora klubtenisa.pl z wnioskiem o usunięcie jego Informacji Osobowych kompletnie ewentualnie w zgłoszonej części.
  5. W większości programów do przeglądania zawartości witryn mamy sposobność usuwać aplikacje rodzaju cookie z dysku urządzenia, zablokować wszystkie przysyłane cookies bądź ustawić zgłaszanie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Żeby dowiedzieć się o takich możliwościach, należy zapoznać się z zasadami obsługi czy zakładką pomocy przeglądarki.
  6. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, zamówione informacje - (newsletter) na temat produktów tudzież usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził przyzwolenie na ich wysyłanie. Osoba która podała swoje dane osobowe ma możliwość zawsze cofnąć zgodę.
  7. Dane te nie będą udostępniane, odsprzedawane ani użyczane zewnętrznym organizacjom chyba, że klient zażąda tego ewentualnie stanie się to uzasadnione przepisami prawnymi ewentualnie okaże się to niezbędne w sytuacji realizacji Usług.
  8. W zgodzie z ustawą o ochronie informacji osobowych wszystkie informacje naszych Użytkowników są traktowane jako poufne i są zbierane tylko w celu przeprowadzenia zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w zgodzie z przepisem art. 23 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (opublikowanym Dz. U z 1997 r. Nr 133,. poz. 833 ze zmianami).
  9. Administrator zapisuje Pliki popularnie nazywane cookie czyli ciasteczka. Pliki tego typu są nieodzowne do właściwego funkcjonowania strony . W szczególności dają możliwość Administratorowi na lepsze dostosowanie witryny www do preferencji Użytkownika.
  10. Wtedy, jeśli dojdzie do przekazania Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzanie Danych Osobowych będzie podlegać regulacjom polityki ochrony prywatności praktykowanej przez takiego administratora.